Security- en privacy-awareness

Bij het verlagen van het bedrijfsrisico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit is het cruciaal dat alle mensen in een organisatie veilig omgaan met de (bedrijfs)informatie en de beschikbaar gestelde ICT-apparatuur. SmartCom Security is zich hiervan zeer bewust en biedt daarom naast de krachtige ESET security-oplossingen ook diensten aan die gericht zijn op de vergroting van het security- en privacy-bewustzijn in uw bedrijf.

Menselijke fouten
De cijfers spreken boekdelen: méér dan 70% van alle security-incidenten wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Vergelijkbare cijfers vinden we terug als we kijken naar de datalekken die gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2020 werd 66% van de 23.976 datalekken die werden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens veroorzaakt door een menselijke fout: “persoonsgegevens werden verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger”.

Het is daarom van groot belang dat iedereen in een organisatie bewust is van de gevaren en risico’s waaraan ze blootstaan als ze online zijn op het internet. Niet alleen op het werk maar ook in de privé situatie: thuis op de bank met de laptop, tablet of smartphone. We zijn tegenwoordig 24/7 online en moeten ons realiseren dat we dan dus ook 24/7 doelwit zijn van cybercriminelen die met hun methodieken proberen toegang te krijgen tot onze netwerken, werkstations, laptops, tablets en smartphones.

Maak medewerk(st)ers uw sterkste schakel!

Cybercriminelen richten zich tegenwoordig op de mensen die in een organisatie werkzaam zijn. Door middel van “Social Engineering” technieken proberen ze medewerk(st)ers te verleiden om ergens op te klikken, een bijlage bij een e-mail te openen of vertrouwelijke informatie door te geven. Mensen die niet bewust zijn van deze gevaren trappen hier eenvoudig in. Onderschat dit niet.

Neem bijvoorbeeld eens het percentage medewerk(st)ers wat bij phishing-testen op een link in een simpele phishing-test e-mail klikt. Dat percentage ligt bij een eerste phishing-test meestal boven de 20% en vaak richting de 30-35% van de medewerk(st)ers. Bedrijven lopen hierdoor echt een groot risico. Wat als het een “echte” phishing-mail was geweest waarmee alle bedrijfsgegevens op slot worden gezet? Hiervan zijn voorbeelden genoeg in de media.

Zorg er daarom voor dat de mensen in uw organisatie bewust zijn van de gevaren en die gevaren kan herkennen. Veilig en bewust gedrag van mensen in de organisatie maakt uw bedrijf weerbaar en verlaagt het aantal security incidenten en datalekken sterk.

Awareness presentaties

SmartCom Security biedt een aantal interessante, leerzame awareness presentaties die erop zijn gericht om alle medewerk(st)ers (incl. het management) bewust te maken op het gebied van security en privacy. Deze presentaties kunnen online of klassikaal (mits “corona-proof”) worden verzorgd.In de voorbereiding van een presentatie wordt er overleg gepleegd over de exacte inhoud. Wellicht zijn er speciale wensen? Of moet er aandacht geschonken worden aan een specifiek onderwerp? Uiteraard is het (ook bij een online presentatie) mogelijk om (indien gewenst) zelf een introductie/voorwoord te doen over het belang van goede informatiebescherming. Zo’n commitment van het management is belangrijk en wij kunnen u hierbij helpen.De presentaties worden altijd goed gewaardeerd. Geen technische verhalen maar begrijpelijke taal voor iedereen. De presentaties zitten vol met voorbeelden ter illustratie. Ze zetten de mensen aan het denken over de manier waarop ze werken met hun ICT-middelen.

Er zijn verschillende presentaties beschikbaar. Hieronder vindt u de link voor de online en klassikale presentaties.

Online Awareness presentaties Klassikale Awareness presentaties