Online presentaties

Online Awareness presentaties

De online awareness presentaties worden verzorgd door middel van een webinar-presentatieplatform. De deelnemers kunnen zich inschrijven voor deelname via een registratie-link. Ook is het mogelijk om als bedrijf een lijst met namen en e-mail adressen van de medewerk(st)ers aan te leveren.

Tijdens de online presentatie is het mogelijk om opmerkingen/vragen door te geven via een chat-functie. De vragen worden dan aan het eind van de presentatie behandeld.

Na de presentatie ontvangen alle mensen die zich hadden geregistreerd een link toegestuurd naar de replay van de presentatie. Met deze link kan de presentatie gedurende een bepaalde tijdsperiode onbeperkt (24/7) worden teruggekeken. Ook tijdens de replay kan er gebruik gemaakt worden van de chat-functie voor vragen of opmerkingen. Deze bereiken ons dan per e-mail en zullen zo spoedig mogelijk per e-mail worden beantwoord.

Hieronder vindt u de online awareness presentaties voor uw bedrijf.

Online presentatie: “Phishing – Social Engineering”
Voor wie geschikt: Iedereen die werkt met ICT-middelen als computers, laptops, e-mail, etc.
Duur: Ongeveer 30-40 minuten
Aantal deelnemers: Per sessie maximaal 40 medewerk(st)ers van een bedrijf

In deze presentatie wordt een belangrijke methodiek besproken waar cybercriminelen erg succesvol mee zijn: Social Engineering. Eén van de meest gevaarlijkste vormen van Social Engineering is “Phishing”. Er wordt uitgelegd wat phishing is en hoe je phishing kunt herkennen. De verschillende vormen van phishing (via e-mail, SMS, USB-stick, Telefoon) worden duidelijk uiteengezet. Ter illustratie worden veel voorbeelden getoond. Bewust personeel maakt een bedrijf weerbaar. Phishing activiteiten door cybercriminelen zijn verantwoordelijk voor grote schade in het bedrijfsleven. Verlaag dit risico daarom door het bewustzijn van medewerk(st)ers te vergroten zodat ze er niet “intrappen”.

Online presentatie:Fraude” (CEO-fraude, Nepfacturen, Whatsapp-fraude, Tikkie-fraude)
Voor wie geschikt: Iedereen die werkt met ICT-middelen als computers, laptops, e-mail, etc.
Duur: Ongeveer 30-40 minuten
Aantal deelnemers: Per sessie maximaal 40 medewerk(st)ers van een bedrijf.

Steeds meer bedrijven en privé-personen worden slachtoffer van een van de vele vormen van fraude. De schade kan daarbij oplopen tot zeer grote bedragen. Deze presentatie maakt medewerkers bewust van de verschillende vormen van fraude (CEO-fraude, nepfacturen, whatsapp-fraude, Tikkie-fraude) en op welke manier de criminelen te werk gaan. Bewuste medewerk(st)ers kennen deze vormen van fraude en trappen er niet in!

Online presentatie: “AVG voor Management”
Voor wie geschikt: Directie, lijnmanagement, afdelingshoofden van bedrijven en organisaties
Duur: Ongeveer 30-40 minuten
Aantal deelnemers: Per sessie maximaal 40 personen

De AVG privacywetgeving is nog steeds bij veel bedrijven niet of niet volledig geïmplementeerd. Dit is niet nodig en het bedrijf loopt dan grote risico’s op het moment van een privacy-incident. Tijdens deze presentatie wordt alles eens op een rijtje gezet over hoe een bedrijf compliant kan worden (en blijven!) aan de AVG. Onderwerpen die worden behandeld:
• Wat is de AVG? • Persoonsgegevens – verwerkingen
• Welke verplichtingen zijn er? • De AVG Privacy administratie
• Inzageverzoeken • Privacy Statement
• Verwerkersovereenkomsten
• De FG (Functionaris Gegevensbescherming)
• Meldplicht datalekken
• De 5 stappen naar compliance – RI&E-Privacy

Online presentatie: “AVG – Datalekken voor medewerk(st)ers”
Voor wie geschikt: Alle medewerk(st)ers van bedrijven en organisaties
Duur: Ongeveer 30-40 minuten
Aantal deelnemers: Per sessie maximaal 40 medewerk(st)ers van een bedrijf

Om datalekken en privacy-incidenten te voorkomen is het van belang dat alle medewerkers van een organisatie op de hoogte zijn van het belang van de AVG privacywetgeving en de mogelijke consequenties als een bedrijf niet goed omgaat met de bescherming van persoonsgegevens. In deze presentatie wordt voor de medewerkers in duidelijke taal uitgelegd wat de AVG is, wat persoonsgegevens zijn en waarom er voorzichtig mee omgegaan dient te worden. Daarna wordt ingegaan op wat een datalek is, waarom het voorkomen van datalekken belangrijk is, hoe ze ontstaan en hoe je datalekken kunt voorkomen. Bij het onderwerp “hoe ontstaan datalekken” zal in grote lijnen worden verteld over phishing technieken door hackers en het veilig gebruiken van wachtwoorden.

Online presentatie: “Passwords / Wachtwoorden / Wachtzin)
Voor wie geschikt: Iedereen die werkt met ICT-middelen als computers, laptops, e-mail, etc.
Duur: Ongeveer 30-40 minuten
Aantal deelnemers: Per sessie maximaal 40 medewerk(st)ers van een bedrijf

Iedereen gebruikt (zakelijk en privé) wachtwoorden (wachtwoorden) om toegang te krijgen tot verschillende Internet-accounts. Helaas gaat er bij het gebruik van wachtwoorden veel fout met betrekking tot de security. In deze presentatie wordt uiteengezet op welke manier je het beste kunt omgaan met wachtwoorden. Wat is een sterk wachtwoord? Hoe kun je ze onthouden? Wat zijn wachtzinnen (passphrases). Wat kan er gebeuren als je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere accounts? Waarom moet je wachtwoord regelmatig veranderen? Wat is 2-factor authenticatie (2FA) of multi-factor authenticatie (MFA) ? Het gebruik van veilige wachtwoorden of in combinatie met 2FA / MFA multifactor authenticatie verlaagt het risico van uw bedrijf op het gebied van digitale inbraak en identiteitsfraude.