Klassikale presentaties (op locatie)

De klassikale presentaties worden verzorgd op locatie van de opdrachtgever. Dit zijn presentaties voor groepen van maximaal 25 personen in verband met de vele interactie. Tijdens de presentaties is er voldoende ruimte om vragen te stellen, mee te praten en ervaringen te delen. Uiteraard zal er rekening gehouden moeten worden met de op dat moment geldende corona-eisen.

KLASSIKALE AWARENESS PRESENTATIE (OVER SECURITY EN CYBERCRIMINALITEIT)
Duur: 1,5 – 2 uur
Aantal deelnemers: per sessie maximaal 25 personen

Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in de organisatie die met ICT-middelen en bedrijfsinformatie werkt. Het is een (niet-technische!) interactieve presentatie waarin we de mensen meenemen naar de wereld van het Internet en de bijbehorende risico’s en gevaren. We vertellen over het gebruik en de groei van het Internet en de manieren/methodes die door cybercriminelen worden gebruikt om achter bedrijfs- en persoonlijke informatie te komen.

Onderwerpen die in deze presentatie besproken worden zijn onder andere Phishing en hoe je het beste gebruik kunt maken van (veilige) Passwords. Maar ook wordt het gebruik van social media besproken en de risico’s van het plaatsen van informatie op Social Media. De verschillende vormen van fraude zoals Tikkie-fraude, CEO-fraude, nep- of spook-facturen, Whatsapp-fraude, QR-fraude) . Daarna komen de maatregelen aan bod die je kunt nemen. Uiteraard geven we een aantal handvatten mee voor op de eigen werkplek.

Het is een informele presentatie, vol met voorbeelden, filmpjes en veel interactie. Deze presentatie is een eye-opener voor velen geweest. Het laat de mensen nadenken over de informatiebeveiliging, zowel op het werk als thuis in de privé omgeving. Het maakt de mensen bewust van de risico’s waardoor ze zich veiliger gaan gedragen. In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.

KLASSIKALE AWARENESS PRESENTATIE (MIX SECURITY-PRIVACY)
Duur: 2 – 2,5 uur
Aantal deelnemers: maximaal 25 personen

Deze presentatie is een combinatie van de eerder genoemde security- en privacy-awareness presentaties. Deze presentatie duurt ongeveer 2 – 2,5 uur en behandelt naast de security-gerelateerde risico’s ook de belangrijke aspecten met betrekking tot de AVG en datalekken. Deze presentatie geeft een compleet beeld en maakt duidelijk waarom security en privacy onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.

KLASSIKALE AWARENESS PRESENTATIE PRIVACY (AVG – DATALEKKEN – PHISHING)
D
uur: 1,5 – 2 uur
Aantal deelnemers: maximaal 25 personen

Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in een bedrijf die gewend is te werken met persoonsgegevens (management, afdelingshoofden, medewerkers). Tijdens deze presentatie leggen we uit wat de AVG/GDPR en de meldplicht datalekken voor het bedrijf en alle medewerkers betekent. Een bedrijf komt in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens als er een datalek ontstaat. We leggen daarom uit wat datalekken zijn, hoe ze ontstaan, hoe je de kans op datalekken kunt verlagen en wat je moet doen als je een datalek hebt veroorzaakt. Omdat phishing e-mails vaak verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van een datalek behandelen we dit onderwerp ook, tonen veel voorbeelden van phishing e-mails en leggen we uit hoe phishing technieken (via e-mail, telefoon en Social Media) door cybercriminelen worden ingezet om via de medewerkers bij bedrijven binnen te dringen. In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.